Абонирай се
информация според възрастта

реклама
 

Еврейският квартал

18 - 20. 09 всички безплатно
Сподели:

Докато се обърнем и ето, че дойде петата (юбилейна) година от създаването на инициативата за арт квартал в София „КвАРТал“ и прилежащия към нея „KvARTal Festival“ между булевардите „Дондуков“, „Мария Луиза“, „Сливница и „Васил Левски“. Няколко години вече каним хората да се изгубят сред малките улици, да посетят непосещаеми места, да отворят заключени врати, да научат историята на стара София, да разберат за архитектурата или вкусят от общностите. Да, трудно е да се прецени коя е „щипката сол в КвАРТал-а“. През годините сме вдъхвали живот не на едно пространство, обживявали сме изоставени къщи, Шоколадови фабрики, танцували сме под звуците между Джамията, Халите и двора на ЦУМ и къде ли не, карали сме скейт на паркинга, освобождавали сме от коли за хората не една улица, леели сме шоколад на улицата, имали сме пърформанси в Синагогата и пред Минералната баня, яли сме рибена чорба и сме пили вино директно на улицата, научавали сме по някоя нова история, изучавали сме съвсем отблизо стария паваж и какво ли още не.

Сега в тези не леки за всички ни времена искаме да ви поканим да усетите още веднъж чара на стария Софийски КвАРТал. Не, този път няма да има големи сцени или други бомбастични неща, не го очаквайте от нас. Този път ще има човешки „КвАРТал“, какъвто си е – красив и уютен със своите малки изненадващи и все повече за последните години локации, всяка със своя програма. Разбира се, като част от каузата ни за повече пешеходни зони в София и именно в арт КвАРТал-а, където според нас това би било най-логично, за пореден път ще освободим няколко улици и парко-места за вас – хората. Отново ще стигнем до пространствата, за които може би сте чували, а може би не, със сигурност ще видите такива, които не очаквате, че съществуват, но винаги са били тук. Не, това не са галериите, но в тях също може да вирее изкуство. Е, за това малко по-късно. Съвсем скоро ще започнем да разгръщаме повече детайли, а до тогава си запазете датите 18-19-20 септември 2020 за едно алтернативно изживяване в градската ни среда!

Събитието се осуществява с подкрепата и партньорството на район "Оборище" > Район "Оборище", Столична Община / District Oborishte - Sofia Municipality
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Until we turn around, the fifth (anniversary) year has come since the start of the initiative for an art district in Sofia "KvARTal" and it's "KvARTal Festival" between the boulevards "Dondukov", "Maria Luisa", "Slivnitsa" and "Vasil Levski" “. For several years now, we have been inviting people to get lost in the small streets, to visit unvisited places, to open locked doors, to learn the history of old Sofia, to learn about architecture or to taste the communities. Yes, it is difficult to judge what the "pinch of salt in KvARTal" is. Over the years we have breathed life into more than one space, have lived in abandoned houses and former chocolate factories, we have danced between the Mosque, the Central Halls and the courtyard of TSUM, we have skated in the parking lot, we have free of traffic streets for people, we poured chocolate on the street, we had performances in the Synagogue and in front of the Mineral Bath, we ate fish soup and drank wine directly on the street, everyday we have learned a new story, we have observed the old pavement and what not.
Now, in these difficult times for all of us, we want to invite you to feel once again the charm of the old Sofia's KvARTal. No, this time there will be no big scenes or other bombastic things, don't expect it from us. This time there will be a human "KvARTal" as it is - beautiful and cozy with its small surprising and more and more for recent years locations, each with its own program. Of course, as part of our cause for more pedestrian zones in Sofia and in the art district KvARTal, where we think it would be most logical, we will once again free off traffic several streets and parking spaces for you - the people. Again, we will come to places that you may or may not have heard of, you will certainly see ones that you do not expect to exist, but have always been here. No, these are not galleries, but they can also have art. Well, about that a little later. Very soon we will start to expand more details, and until then save the dates 18-19-20 September 2020 for an alternative experience in our urban environment!
The event is with the support and partnership of "Oborishte" District > Район "Оборище", Столична Община / District Oborishte - Sofia Municipality

текст: Организаторите

Къде се намира:

между булевардите Дондуков, В. Левски, Сливница и Мария Луиза

Последна редакция: 17.09.2020 г.

реклама
реклама