Абонирай се
информация според възрастта

реклама
 

online

26. 11 0+ г безплатно
Сподели:

Как се развиват уменията за общуване на
бебето?
 От какво зависи кога детето ще проговори?
 С какво родителите можем да помогнем за развитието на комуникативните умения на детето?
 Що е то Българския детски жестов език и как да го използваме?
 В какви случаи родителите следва да се обърнем към специалист - логопед или специалист по ранно детско развитие?

26.11.2020г. от 14.00часа

 За бебешката реч, омайна, сладка разказва Миглена Богданова.

 Миглена е магистър по Логопедия и Специална педагогика (слухово-речева рехабилитация, педагогика на зрително затруднени, педагогика на деца с интелектуална недостатъчност). Психолог и жестов преводач. Над 30 години се занимава със слухово-речевата рехабилитация при слухопротезирани деца; деца със затруднения в езиково-речевите умения; езиково-говорни дефицити при деца с нарушено зрение; деца от аутистичен спектър и Синдром на Даун; комуникация при сляпо-глухи деца; алтернативна комуникация. Адаптира и създава в колектив жестомимична реч за сляпоглухи деца и зрително затруднени деца с множество увреждания. Адаптира и създава българска версия на жестов език за деца, преработва и адаптира тактилно-вибраторни постановки на звуковете в българския език.

 Четвъртък, 26 ноември  от 14:00 с Facebook LIVE на https://www.facebook.com/kenguru.bg
 Очакваме въпросите ви към Миглена.

текст: Организаторите

Къде:

online

Организатор:

Списание Кенгуру

Организатор:

Списание Кенгуру

Къде се намира:

в интернет

Последна редакция: 19.11.2020 г.

реклама
реклама