Абонирай се
информация според възрастта

реклама
 

Парк Врана

1 - 8. 09 всички 1000 лв
2000 лв
Парк Врана 1 - 8. 09
всички     1000 лв  2000 лв
Сподели:

Между 1 и 8 септември 2022 парк Врана, София, отново ще се превърне в магическа реалност благодарение на артистичните светлинни инсталации от второто издание на SOFIA LIGHTS, част от проекта Urban Creatures. Събитието е включено в официалния Календар на културните събития на Столична община.

Тази година посетителите ще могат да се потопят в три нови светлинни инсталации – „Мегалит”, „Присъствие” и „Светулки”. А поради огромния интерес към инсталацията „Невидимите нишки“, която беше представена миналата година по време на първото издания на SOFIA LIGHTS, по изключение, тя ще бъде представена още един път по време на настоящото издание.

Началният час на събитието във вечерите от 1 до 8 септември (включително) ще бъде 21:00 часа. Последните посетители ще могат да влязат до 00:00, а инсталациите ще загасват в 00:30 ч. SOFIA LIGHTS е замислено като събитие, което да предизвиква посетителите да излязат от ежедневната си рутина и да се потопят в запомнящо се преживяване, въздействащо върху всичките им сетива.

Инсталациите нямат начало и край, няма сценарий, който да се следва и съответно за посетителите няма необходимост да пристигат точно 21:00, а могат да планират своето посещение във всеки един момент до 00:00 ч. Всеки ще може да се разходи в нощния парк със своето темпо и да открие магията по своя начин.

Информация
Кога?
От 1 до 8 септември 2022
Начален час: 21:00 ч.
Краен час за вход: 00:00 ч.
Краен час на инсталациите: 00:30 ч.

Къде?
Парк „Врана“
София, бул. Цариградско шосе 381
Източен вход, откъм стопанство Врана
(НЕ входа на бул. Цариградско шосе)

БИЛЕТИ
https://epaygo.bg/1826686089
Деца от 0 до 3: безплатно
Деца от 3 до 18: 10 лв.
Възрастни: 20 лв.
Инвалиди: безплатно
Ексклузивна предпремиера (31.08 от 21:00 до 00:00) за ограничен брой посетители + подарък: 120 лв.

ВАЖНО:
Билетите са лимитиран брой и след изчерпване няма да бъдат пускани нови.
Билети се продават само онлайн през EpayGo и на касите на EasyPay.
Билетите се закупуват за конкретна дата и важат само за нея.
Повече информация на: www.sofialights.com
***
Between September 1 and 8, 2022, Vrana Park in Sofia will transform again into a magical reality thanks to the artistic light installations of SOFIA LIGHTS second edition, part of the Urban Creatures Project. The event is included in the official Cultural Events Calendar of Sofia Municipality. This year visitors will be able to immerse themselves in three new light installations – “Megalith”, “Presence” and “Fireflies”. Due to the huge interest in the “Invisible Threads” installation presented last year during SOFIA LIGHTS’s first edition, it will be exceptionally shown once again during this edition.
The starting time of the event in the evenings from September 1 to 8 (including)will be 9:00 PM. The last visitors may enter by midnight, and the installations will go off at 00:30 AM. SOFIA LIGHTS is conceived as an event that will provoke visitors to step out from their daily routine and plunge into a memorable experience engaging all their senses. Installations have no beginning and no end, there is no scenario to follow, so visitors do not need to arrive at 9 PM exactly and can plan their visit for any moment until midnight. Everyone can stroll through the night park with his own tempo and discover the magic in his own way.
Information
WHEN?
From September 1 to 8 (including)
Starting time: 9 PM
Ending time for entry: Midnight
Ending time for installations: 00:30 AM
WHERE?
Vrana Park, Sofia
381 Tsarigradsko Shosse Boulevard
East entrance, from the side of Vrana Forestry (NOT the entrance on Tsarigradsko Shosse
Boulevard)
TICKETS
https://epaygo.bg/1826686089
Children from 0 to 3: free of charge
Children from 3 to 18: BGN 10
Adults: BGN 20
Disabled persons: free of charge
Exclusive pre-premiere (31.08 from 9 PM to 12PM) with very limited number of guests + gift: 120 BGN.
IMPORTANT:
Tickets are limited in number and when sold out no new ones will not be offered.
Tickets will be sold online through EpayGo and at EasyPay cash desks.
Tickets are purchased for a specific date and they will be valid for that date only.
For more information: www.sofialights.com

текст: Организаторите

Къде се намира:

бул "Цариградско шосе" 381

Последна редакция: 30.08.2022 г.

реклама
реклама