Абонирай се
информация според възрастта

реклама
 

Park Center Sofia

пон
-
нед
18.07-18.09 безплатно
Сподели:

Изложбата „Изгубените светове“ ще запознае посетителите на мола с вълнуващи моменти от най-мащабната в света морска археологическа експедиция, която изследва дъното на нашето море.

От 16 юли до 15 септември 2019 г. посетителите на Park Center Sofia ще имат възможност да се запознаят с проект от световна величина и то напълно безплатно!

BLACK SEA Maritime Archaeology Project (Black Sea MAP) e най-мащабното проучване на Черно море, правено някога. То е проведено от Southampton University, Södertörn University, Connecticut University, Националният археологически институт с музей при БАН и Център за подводни проучвания в Созопол и обединява над 70 учени от цял свят. В рамките на 4 години, проектът идентифицира 60 древни корабокрушения, запазени безупречно в безкислородната среда на Черно море.

Най-любопитните резултати от това проучване са и акцентите в интерактивната изложба, наречена „Изгубените светове“. Тя е предназначена за широк кръг от публика от 5 до 95 години.

Чрез виртуална реалност, 3 D модели, документално видео, дълбоководни фотографии и интерактивни модули - изложбата въвлича посетителите на Park Center в недостъпния за нас свят на подводните проучвания. Разкрива ни и някои от тайните на археологическите и геоложките проучвания на Черно море. Интересен факт е, че то е считано за една от най-добрите подводни лаборатории в целия свят заради своите безкислородни води, в които артефактите се запазват по-добре, отколкото в която и да е друга среда.

Изложбата е организирана в пет модула, разпределени така:

Проектът и участниците – това е въвеждащ панел, който представя идеята на проекта и научния екип. Посетителите ще видят пълноцветни, висококачествени, мащабни фотографии и 3 D макети.

Подводна стратиграфия – в специално оформен модул се представят различни слоеве от натрупвания, идентифицирани при провеждане на сондаж на река Ропотамо. Посетителите на Park Center могат да видят, пипнат и проучат останки от тафра – специална вулканична пепел; останки от древно селище и др. И да придобият представа как се натрупват пластове от културни и природни останки, които археолозите проучват.

3 D модели на кораби – на място в Park Center ще видите напълно достоверни модели на четири от откритите кораби, изработени прецизно и в мащаб на 3 D принтер.

Корабокрушения – този модул включва виртуална реалност - посетителите ще получат VR очила от представител на Park Center на място на ет. 3 в мола. Чрез VR очилата, гостите  ще се потопят в света на останките на древни кораби, които проектът Black Sea MAP идентифицира на дъното на Черно море. Любопитното е, че снимките са направени чрез радио-управляем механизъм, който до този момент се е използвал само да индустриални заснемания на дълбочина между 1 и  3 км.

Документален филм и фотографии, заснети от професионален екип и с технологии, които осигуряват достъп до негостоприемните морски дълбини ще позволят на всеки да се „разходи“ по дъното на Черно море. Тези материали са красиво и вдъхновяващо свидетелство за изследователската работа.

Гостуващата изложба “Изгубените светове” на Black Sea MAP е подкрепена от Julia and Hans Rausing Trust и е един от най-големите проекти за морска археология, организирани в света.

Мястото: Park Center Sofia, ет. 3 – вход свободен.

Период: 18.07 – 18.09.2019 г.

Всеки ден от 12:00 до 20:00 часа.

Изложбата е подходяща за деца над 5 години.

----------------------------------------

The Lost World Exhibition will introduce shopping center visitors an exciting moments from the world's largest marine archaeological expedition exploring the bottom of our sea.

From July 16th to September 15th, 2019, visitors to Park Center Sofia will have the opportunity to get acquainted with a world-class project for free!

BLACK SEA The Maritime Archaeology Project (Black Sea MAP) is the largest Black Sea survey ever made. It was conducted by Southampton University, Södertörn University, Connecticut University, the National Archaeological Institute with a Museum at the Bulgarian Academy of Sciences and the Center for Underwater Surveys in Sozopol, and brings together over 70 scientists from all over the world. Within 4 years, the project identified 60 ancient shipwrecks, preserved flawlessly in the oxygen-free Black Sea environment.

The most curious results of this study are also the highlights of the interactive exhibition called “Lost Worlds”. It is designed for a wide audience of 5 to 95 years old.

Through virtual reality, 3 D models, documentary videos, deepwater photographs and interactive modules - the exhibition engages Park Center visitors in the inaccessible world of underwater exploration. Some of the secrets of the archaeological and geological studies of the Black Sea also revealed. An interesting fact is that the sea is considered to be one of the best underwater laboratories around the world because of its oxygen-free waters in which artifacts are retained well than in any other environment.

The exhibition is organized in five modules, distributed as follows:

The project and the participants - this is an introductory panel that presents the idea of the project and the scientific team. Visitors will see full-color, high-quality, large-scale photographs and 3 D models.

Underwater stratigraphy - in a specially designed module are presented various layers of accumulations, identified during the drilling of the Ropotamo river. Visitors to Park Center can see, catch and explore special volcanic ashes; remains of an ancient settlement and others. And to gain insight into the accumulation of layers of cultural and natural remains that archaeologists explore.

3D Ship Models - At Park Center you will see fully reliable models of four of the open ships, crafted precisely and in scale on a 3 D printer.

Shipwrecks - This module includes a virtual reality - visitors will receive VR glasses from a Park Center representative on a 3rd floor location in the mall. Through VR glasses, guests will immerse themselves in the world of ancient shipwrecks that the Black Sea MAP project identifies at the bottom of the Black Sea. Interestingly, the pictures are made using a radio-controlled mechanism that has so far only been used for industrial footage at a depth of between 1 and 3 km.

Documentary films and photographs taken by a professional team and technologies that provide access to inhospitable sea depths will allow anyone to "spend" on the bottom of the Black Sea. These materials are a beautiful and inspiring testimony to the research work.

The exhibition “Lost Worlds” on Black Sea MAP is supported by the Julia and Hans Rausing Trust and is one of the world's largest marine archeology projects.

The venue: Park Center Sofia, floor 3 - entrance free.

Period: 18.07 - 18.09.2019

Every day from 12:00 to 20:00.

The exhibition is suitable for children over 5 years of age.

текст: Организаторите

Къде:

Park Center Sofia

Къде се намира:

бул. „Арсеналски“ 2

Как да стигна:

Метро: Станция "Европейски съюз"
Автобуси № 94 – спирки „Хотел Хемус“ или „Хотел Хилтън“
Автобуси № 102 – спирка „Хотел Хемус“
Автобуси № 72, 76, 204, 604 – спирка „Бул. Черни връх“

С кола:

Безплатен паркинг – 20 минути
Първите 4 часа – 1 лв.
Всеки следващ час – 2 лв.

Контакти :

+359 2 865 7285

www.parkcenter.bg/

Park Center Sofia - Facebook

 

Последна редакция: 24.07.2019 г.

пон - пет

Английски за деца 3-7 г. с Jolly Kids

Учете АНГЛИЙСКИ с нас в просторния ни зелен двор или от уюта на вашия дом.  Подготвили сме ви разнообразни варианти и форми на обучение, така че за всекиго да и ...

Учете АНГЛИЙСКИ с нас в просторния ни зелен двор или от уюта на вашия дом.  Подготвили сме ви разнообразни варианти и форми на обучение, така че за всекиго да има по нещо. Присъствено обучение Тази година нашето традиционно английско лятно училище за деца на 3-7 г. ще се случва в просторния н ...

Jolly Kids

пон - пет

3-7 г.

-

Jolly Kids

пон - пет 3-7 г. -

Английски за деца 3-7 г. с Jolly Kids

Английски за деца 3-7 г. с Jolly Kids

Учете АНГЛИЙСКИ с нас в просторния ни зелен двор или от уюта на вашия дом.  Подготвили сме ви разнообразни варианти и форми на обучение, така че за всекиго да има по нещо. Присъствено обучение Тази година нашето традиционно английско лятно училище за деца на 3-7 г. ще се случва в просторни ...

реклама
реклама