Абонирай се
информация според възрастта

реклама
 
Сподели:

Рискувайки неодобрението на много учители, чиито ученици ще бъдат изцяло погълнати от изработването на хартиени самолети в клас, организираме нашата Оригами работилница в събота на тема „Летящи самолети“.

След кутиите, модули кусудами, пролетни цветя, следват "ракетките", както ги наричаме. Много от момчетата, които дойдоха на предишните ни работилници, тайно се надяваха, че ще разкрием специалната тайна - как самолетите ни да летят по-добре. Мили момчета, стига да имате необходимата точност и търпение, няма да бъдете разочаровани. Подготвили сме проекти с различно ниво на трудност. Така че да запретнем ръкави и да се захващаме със самолетите, надявайки се, че след това няма да ги пускате в класната стая над главите на учителя си :)

Ето и малко информация за това изкуство и ползите от него:
Оригами е древно изкуство, произхождащо от Япония . Изразява се в сгъване на хартия в  сложни и интересни форми. Целата е плосък лист хартия да се превърне в завършена скулптура, използвайки специфични техники на сгъване
Първоначално това изкуство е използвано само в  религиозни практики и ритуали  и се е практикувало от висшите слоеве на обществото, поради високата цена на хартията по онова време. Постепенно, когато хартията става по-достъпна, се дава възможност и на хора с по-нисък социален статус да се занимават и покажат възможностите си.

Оригамите развиват:
*фината моторика
*пространствени умения
*последователност
*чувство за симетрия
*чувство за геометрия
*координация око-ръка
*внимание към детайлите
*търпение

Оригами помага за двустранното развитие нa мозъка, стимулирайки двете полукълба едновременно. В много от стъпките при изработването на оригами няма доминираща и пасивна/подкрепяща ръка. И двете ръце трябва да работят по симетричен модел за постигане на желаните резултати. Като се ангажират двете ръце и следователно двете полукълба на мозъка, постъпващата входяща информация стимулира цялостната работа на мозъка.    .
Оригами е чудесен инструмент за преподаване на математика, придобиване на пространствени умения и разбиране за пространство, последователност и връзки между форми и фигури.

Чрез оригами децата могат да придобият математични знания като:

*Определяне на геометрични фигури
*Разбиране на симетрия
*Описание на съотношения
*Визуализация на ъгъл

КЪДЕ, КОГА И КАК?
Заниманията се провеждат в уютен апартамент в центъра на София ( виж детайли по-долу) с продължителност 90 минути. Изработват се минимум три модела, в зависимост от уменията на участниците – два индивидуални и един групов.  Груповият модел е съставен от определен брой еднакви елементи, които децата изработват поотделно и впоследствие го сглобяват . С него се цели да се развият умения за работа в екип.

Преподавател:  Силвия Методиева –   приложник – оригами , гоблеанарство, плетене, макраме;  магистър Артистични психо-социални практики и психодрама, дългогодишен преподавател по английски и приложни изкуства. Значителен опит в работа с деца. Стил на преподаване – Мери Попинз.

Цени:
Единично посещение за дете – 10 лв
Отсъпка за братя и сестри – 7 лв на дете
Карта за посещение за един месец ( 4 занимания) – 30 лв.
Адерс: ул. Асен Златаров 20, ет. 4.

Участие може да си  осигурите с предварително записване. Групите включват мимимум 3 и максимум 10 деца. Моля заявете участие като се обадите на тел. 0878935373 – Силвия Методиева
Забележка: Моля за пристигане не по-късно от 5 минути преди започването на класа, поради специфика на заключване на входната врата. Благодаря  за разбирането.

English
Risking many teacher's disapproval, after seeing their pupils completely involved in paper plane crafting in class, instead of the actual lesson, we organise our Saturday Origami workshop with topic "Flying planes"
After the origami boxes, kusudami, spring flowers here come the paper planes. A lot of boys, who came to our previous workshops, secretly hoped that we are going to reveal a special secret about how to fly their planes better. Well  boys, this tie you won't be disappointed, as long as you have the necessary precision and patience. We have prepared designs with different difficulty level. So let's roll our sleeves and get on with it, hoping that after that you will fly them out of the classroom and far from your teacher's heads :)

Here is a little bit of information on the Origami art and the benefits for children's development from it:
Paper was first invented in China around 105 A.D., and was brought to Japan by monks in the sixth century. Handmade paper was a luxury item only available to a few, and paper folding in ancient Japan was strictly for ceremonial purposes, often religious in nature.
What is origami? A small number of basic origami folds are combined in a variety of ways to make intricate designs.The goal is to transform a flat square sheet of paper into a finished sculpture through folding and sculpting techniques.

Origami develops:
*fine motor skills
*spatial abilities
*consistency
*understanding of symmetry
*understanding of geometry
*eye – hand coordination
*attention to details
*patience

Origami helps  the bilateral development of the brain, stimulating both hemispheres simultaneously.
In many of the steps while creating origami, there isn't a dominating and supportive/passive hand. Both hands work equally actively to achieve the desired results. When the hands are engaged and consequently both hemispheres, the incoming information stimulates the entire brain work.
Origami is also a perfect tool to teach mathematics, developing spacial abilities, consistency, connection between shapes and figures.
Origami also gives us the opportunity to acquire some maths knowledge like:
*defining geometrical figures
*understanding of symmetry
*description of proportions
*Angle visualisation

WHERE, WHEN AND HOW?
The classes will take place at a cosy apartment in the center of Sofia where the newly formed Moirai studio for  (see details below). Continuation  90 minutes. Minimum three models are created, depending on participant's abilities – two individual and one group model. The group model consists of a certain number of equal elements, which first are made by the participants and then assembled.
Teacher:  Silvia Metodieva – crafter, musician, teacher in English. Master  degree in Artistic psycho-social practices and psychodrama, longtime teacher in English, music and crafts. Considerable experience in working with children. Teaching style – Mary Poppins

Prices:
One child  - 10 lv
Siblings – 7 lv each

Subscription for any of the classes is preferable. Please call 0878935373.

текст: Организаторите

Къде се намира:

ул." Проф. Асен Златаров" 20

Виж на картата

*Записване:

Събитието е с предварително записване.

Моля заявете участие като се обадите на тел. 0878935373 – Силвия Методиева

Как да стигна:

Автобус 9,280,306,213,75,72,Трамвай 20,22

С кола:

Зелена зона за паркиране

Контакти:

087 893 5373
https://www.facebook.com/moirathread/

*Записване:

Събитието е с предварително записване.

Моля заявете участие като се обадите на тел. 0878935373 – Силвия Методиева

Последна редакция: 14.03.2019 г.

23МайЧет

Нови групи в Smarty Kids Младост

Заповядайте на БЕЗПЛАТЕН УРОК по Ментална Аритметика в SmartyKids София Младост, като се регистрирате на http://sofia-mladost.smarty-kids.bg/ или на номер 0885 02 14 53, за да се потопите в света на менталната ...

Smarty Kids Младост

- 5-12г. -
Спонсорирано
реклама
реклама