Абонирай се
информация според възрастта

реклама
 
Сподели:

ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА УЧЕНИТЕ
В Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН

27 септември 2019 г.

Скъпи приятели, и тази година ИЕФЕМ – БАН се включва в проекта „Европейска нощ на учените“, финансиран от Европейската комисия по дейностите Мария Склодовска-Кюри на програма „Хоризонт 2020“. Поредицата от събития, които сме подготвили специално за Вас, ще разкрият красотата на нашата наука.

Тази година подготвяме специална изложба „Пазители на времето – как работи музеят“. Ще Ви разкажем за работата на нашите учени и докторанти. Ще представим един от най-новите онлайн проекти на института – сайта „Българска етнография“. Ще разходим най-малките в дебрите на българските народни приказки, заедно с партньорите ни от „Таратанци“. Ще правим кукли, съвместно с колегите и приятели от „СедянкаТА“. И още, и още...

Заповядайте в залите на Националния етнографски музей от 18:00 до 22:00 ч.!

ПРОГРАМА

18:00 – 22:00 ч.
Наука в града. REFRESH

Изложба „Времена и хора: живите традиции на България“

Изложбата представя културите на различни етнически и религиозни общности в България и на българските мигрантски общности по света, както и регионалното многообразие на форми, естетика, символика и технология. Проследени са културните традиции от края на XIX век до наши дни, като са включени техните селски и градски варианти.
Място: експозиционната площ на втория етаж на музея.


18:00 – 22:00 ч.
Наука в града. REFRESH

Изложба „Пазители на времето – как работи музеят“

Проектът разглежда основните дейности на един музей – да придобива, съхранява, изследва, разпространява и представя материалното и нематериалното наследство на човечеството и неговата среда с цел възпитание, образование и развлечение. Изложбата се стреми да повдигне завесата и да открие пред посетителите на НЕМ същността, пъстротата и духа на музейната работа. Целта е да се извади от анонимност процеса на работа в нашия музей.
Място: фоайето на музея (между първия и втория етаж).


18:00 – 22:00 ч.
Наука в града. REFRESH

Изложба: „Традициите са живи. Те са част от нас!“

Изложбата представя част от резултатите от проучване, което се проведе през 2019 г. в рамките на проекта „Търсачи на легенди“ от екип на Академично етноложко сдружение – СУ „Св. Кл. Охридски“. Целта на изследването е развиването на дейности и иновативни практики за съвместна работа между деца и възрастни, между ученици, преподаватели и студенти, които да подпомогнат издирването, съхраняването и популяризирането на нематериалното културно наследство и локална устна история.


19:00 – 21:00 ч.
Магия. REFRESH

Детска театрална импровизация с екипа на организация „Таратанци“

Всяко дете избира кой герой да бъде, сглобява облеклото си от минимални ресурси, получава реплики и когато преживяването започне, бива напътствано от екипа, как да действа. От слушател детето се превръща в главно действащо лице. Не е
необходима предварителна подготовка, но е необходимо предварително записване на имейл адрес: office@taratanci.com с името и годините на детето.
Събитието ще се проведе в Образователния център на Националния етнографски музей.


19:00 – 21:00 ч.
Магия. REFRESH

Кукли за малки и големи

Децата и техните родители ще могат да изработят кукли (20 см) в традиционна носия – женска или мъжка, с подръчни материали: от плат, памук, клечки и конец по идея на Ателие СедянкаТА.
Събитието ще се проведе в Огледалната зала (експозицията на втория етаж).

Наука в града. REFRESH

Серия от кратки презентации в две зали на Института:

Зала 19 (2-ри етаж): Учените представят

19:00 – 19:15 ч.: „Преди и след“ – реставрация в музея“
Реставраторката Гергана Байкушева разглежда работата над експонатите – преди да бъдат поставени в експозиция, и разкрива любопитни факти за професията
реставратор в музей.

19:15 – 19:30 ч.:  „Локални бедствия и качество на живот“
Днес обществените и хуманитарни науки все повече се включват в търсенето на научни решения за превенция и преодоляване на бедствия от различен характер. Доц. д-р Еля Цанева представя идеите и някои прогнозни резултати от изследователския и научен проект „Локални бедствия и качество на живот: културни стратегии в преодоляване на природни, технологични и биологични катастрофи“, който се разработва текущо от екип етнолози на ИЕФЕМ – БАН.

19:30 – 19:45 ч.: „Културна интеграция и адаптация на имигрантите в България“
Доц. д-р Мила Маева поглежда към проект, насочен върху установилите се в страната имигранти в периода след 2007 г. Научният екип зад проекта цели да проучи развитието и проблемите на съвременните имигрантски общности в
страната и да изготви програма за тяхното етнокултурно и социално приобщаване.

19:45 – 20:00 ч.: „Българска етнография“ онлайн“
Поглед към новия сайт на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН. Онлайн съдържанието представя българската етнография в нейното многообразие: празници, вярвания, храна, облекло, соционормативна култура, етнографски групи и други. Информацията е групирана в над 200 научнопопулярни статии, чиито автори са 50 специалисти от Института, както и експерти от други научни звена.

20:00 – 20:15 ч.: „Котленският килим – умението да твориш красота“
Вера Таскова, уредник в Историческия музей – Котел, проследява историческите предпоставки, творческия процес и развитието на композиционните особености и естетическата стойност на котленския килим.

20:15 – 20:30 ч.: „Древни символи в орнаменти на котленския килим“
Символът на кръста и кръста по диагоналите е характерен за котленския килим. Символът шестолъча звезда представлява два вплетени равностранни триъгълника – един с връх към Космоса и друг с връх Земята. Проф. д.а.н. арх. Маргарита Харбова разказва, защо ако успеем да „разчетем“ древните символи в котленския килим, можем да открием мястото им в съвременния свят.

20:30 – 20:45 ч.: „Документално наследство на протестантските общности в България“
Какво е документалното културно наследство на традиционните протестантски общности в България? Гл. ас. д-р Магдалена Славкова, заедно с екип от ИЕФЕМ – БАН изследва снимков и архивен материал от 70-те години на XIX век до 1989 г., предоставен от различни църкви и общества на конгрешани, методисти, баптисти, адвентисти и петдесятни. Проектът се финансира от Британска библиотека в Лондон по програма „Застрашени архиви“ (подкрепена от „Аркадия“).

20:45 – 21:00 ч.: „Кой създава и кой ползва дантела“
Гл. ас. д-р Ива Кюркчиева представя дейността на неформална група СедянкаТА през призмата на реализираната между 7 февруари и 20 май 2019 г. в ИЕФЕМ – БАН изложба „Кой създава и кой използва дантела“.

21:00 – 21:15 ч.: „Дантелата: културни технологии и социални практики“
Бистра Писанчева – докторант от Факултета по Славянски филологии в СУ „Св. Климент Охридски”, поглежда към своето изследване върху мотивацията за правене, употреба и колекциониране на дантелата в нашата съвременност.

21:15 – 21:30 ч.: „Народните танци – спорт, забавление или завръщане към традиционната българска култура“
Ирина Ботева, която е собственик на клуб за народи танци, ще представи видео интервюта с нейни ученици, като изследва въпроси като: защо започнах да танцувам народни танци, какво ми дават танците, промениха ли нещо в ежедневието и мисленето ми и други.

21:30 – 21:45 ч.: Академично етноложко сдружение – СУ „Св. Кл. Охридски“
Екипът на Академично етноложко сдружение – СУ ще запознае посетителите със своята дейност. Сдружението има за цел да обединява настоящи и бивши студенти и преподаватели от специалност Етнология в СУ, като подпомага и насърчава тяхното професионално израстване и реализиране. Чрез своята дейност то участва в осъществяването на различни образователни и културни проекти в сферата на културно-историческото наследство и изучаването на българските традиции и памет.

Зала 11 (етаж 1): Докторантите говорят

19:00 – 19:15 ч.: „Слугинството в България – исторически форми и съвременни проявления“
Как се появява и развива слугинството в България? Придобила широка популярност под влияние на икономически фактори, тази форма на женска трудова мобилност заема важно място в общественото развитие, като се превръща в своеобразен „мост“ за обмен на културни стереотипи в общността.
Представя: докторант Ния Спасова (ИЕФЕМ – БАН).

19:15 – 19:30 ч.: „Носиите от Софийско и тяхната художествена и семантична стойност“
Докторантът Анелия Милушева от Катедра Етнология при СУ „Св. Климент Охридски“ разказва за местните разновидности на народната носия. Обръща особено внимание на художествената и семантична стойност на шопската носия и отделните ѝ елементи.

19:30 – 19:45 ч.: „Женски обредни практики в славянските култури – между традициите и съвременността“
Докторант Райна Рождественска (ИЕФЕМ – БАН) представя своето изследване върху традиционни и съвременни модели на женски колективни и индивидуални обредни практики в периода XX – XXI в. и извода дали те са съхранили своите обредни функции, макар и в трансформиран вид.

19:45 – 20:00 ч.: „Алтернативен модел на живот в постмодерна селска среда. Миграция към селата в ЕС“
Защо хора в активна икономическа възраст (25 – 50 години) изоставят живота си в голям град и се местят на село? Какви са преимуществата на селската пред градската среда, от една страна, и какви очаквани и неочаквани трудности срещат преселниците? Отговорите и анализът се основават на продължаващо включено наблюдение в 4 типа съвременни села – урбанизирани, запустяващи, живи и екоселища.

20:00 – 20:15 ч.: „Групи по интереси и малки общности в града“
Обучението по народни танци от години се радва на голям интерес. Защо хората са отдадени толкова много на своето хоби, какво им дават народните танци и как се променя общуването в танцовия състав – това са само част от въпросите, които си задава етнологът докторант Юлия Попчева.

20:15 – 20:30 ч.: „Детството в България в извънсемейните групови форми на социализация през XX-ти век“
Докладът има за цел да представи част от изследванията на автора в областта на извънсемейните групови форми на социализация на българските деца през XX век. Темата е актуална и интересна, тъй като от една страна представя един нов, различен аспект на детството в България. От друга, изследванията по разглежданата тематика са малко и недостатъчни за един качествен анализ. Докладът е базиран на различен тип източници – архив, научна литература, теренно проучване, което спомага за самото изследване.

20:30 – 20:45 ч.: „Отражения на социалната действителност в детските игри през втората половина на ХХ век“
ХХ век е белязан от динамични промени във всички сфери на обществения живот – икономически, политически, военни, демографски, културни и технологични. Децата стават преки свидетели и участници в тези процеси. Докторантът Надежда Иванова от Катедра Етнология при СУ „Св. Климент Охридски“ разглежда как различните аспекти от заобикалящата среда намират отражение в игрите на децата от втората половина на миналия век.

Заповядайте!
Очакваме Ви!
Вход свободен!

текст: Организаторите

Къде се намира:

пл. „Княз Александър I“ № 1

Как да стигна:

Метро – станция Сердика, Трамвай - 20, 22, 23

С кола:

Паркинг - синя зона пред музея

Контакти:

тел. 02 8052621

http://iefem.bas.bg

 

Последна редакция: 21.09.2019 г.

пон - пет

Английски за деца 3-7 г. с Jolly Kids

Учете АНГЛИЙСКИ с нас в просторния ни зелен двор или от уюта на вашия дом.  Подготвили сме ви разнообразни варианти и форми на обучение, така че за всекиго да и ...

Учете АНГЛИЙСКИ с нас в просторния ни зелен двор или от уюта на вашия дом.  Подготвили сме ви разнообразни варианти и форми на обучение, така че за всекиго да има по нещо. Присъствено обучение Тази година нашето традиционно английско лятно училище за деца на 3-7 г. ще се случва в просторния н ...

Jolly Kids

пон - пет

3-7 г.

-

Jolly Kids

пон - пет 3-7 г. -

Английски за деца 3-7 г. с Jolly Kids

Английски за деца 3-7 г. с Jolly Kids

Учете АНГЛИЙСКИ с нас в просторния ни зелен двор или от уюта на вашия дом.  Подготвили сме ви разнообразни варианти и форми на обучение, така че за всекиго да има по нещо. Присъствено обучение Тази година нашето традиционно английско лятно училище за деца на 3-7 г. ще се случва в просторни ...

реклама
реклама