Абонирай се
информация според възрастта

реклама
 

07 Окт 2023 - събота

SOHO

1100 ч всички безплатно
SOHO 1100 ч
всички     безплатно
Сподели:

• for English scroll down •

 SOHO Sofia* и приятелите ни от магазина за детски дрешки с втори живот Скрито в Скрина** за трети път се обединяваме в кампанията “SoSOCIAL • Вземи дрешка с усмивка” с покана за един споделен следобед сред уюта на зелената ни къща. Желанието ни е да покажем на децата ни колко е облагородяващо да се мисли за добруването на другите, да се цени общия ни дом - планетата Земя и в частност вещите. Защото често това, от което нямаме нужда, би зарадвало някой друг и когато виждаме как хора като нас непринудено вземат нещо използвано, бихме взели и ние, особено когато е сред уюта на приятелска среда.

 Всеки може да донесе запазени и изпрани детски дрешки, играчки и други принадлежности, и замени за такива, от които има нужда. Като по-важно от носенето ще се окаже взимането, понеже сме сигурни, че всички ще искате да дарите. Затова аме организирали даряването на останалите след събитието дрехи, които ще достигнат до нуждаещи се дечица чрез Съвета на жените бежанки в България.

 Цялостната весела глъчка, вкл. и от четирикраките ви любимци, ще е музикално съпроводена на по чаша ароматен билков чай за душата и ревю с част от останалите накрая на събитието дрешки за забава.


Вход свободен и без никакви финансови транзакции - само даряване и взимане; или само даряване; или само взимане - на когото каквото му е необходимо.
Защото заедно променяме света към по-добро!

*SOHO Sofia е коуъркинг пространство с уютна атмосфера, богата програма от събития и общност от сходно мислещи професионалисти от креативния сектор. Разположено в триетажна зелена къща с градина в идеалния център на София, главната му мисия е да насърчава креативността и обмена между обитателите си. Сред работните места и зали за събития са вплетени художествена галерия, школа за балет, появяват се тематични базари, поставят се театрални постановки, изпълняват се майсторски добри концерти или се подпомагат социално значими каузи като тази. http://soho.bg
**Скрито в скрина е един по-различен онлайн магазин за дрешки с втори живот, в който можете да продадете или дарите умалелите дрехи на децата си и да обновите гардероба им, като дарената част бива предавана нататък към родители в затруднено положение. Това е място за хора, обединени около идеята, че всичко може да бъде използвано от нови притежатели, които да ги заобичат и така да продължат живота им. https://www.skritovskrina.com

***********

SOHO Sofia* and our friends at the children’s store for clothes with a second life Skrito v Skrina (“Hidden in the dresser”) join forces for the third time in the campaign “SoSOCIAL • Take a kid’s cloth with a smile” with an invite for a laid back afternoon among the comfort of our green house. Our desire is to show our kids how enriching it is to think about the well-being of others, for our common home to be appreciated — planet Earth and in turn physical possessions. Because often what we don’t need would make someone else happy, and seeing how people like us casually take something used we would do the same especially in the comfort of the green house.

Everyone can bring well kept and washed kids’ clothes, toys, and other belongings and exchange them for ones they need. The taking will turn out more important than the bringing since we’re sure you will all want to donate. That is why we have arrange the donation of the items left after the event to the Council of Refugee Women in Bulgaria. We are counting on your suggestions for additional channels, so we ask you to contact us and we’ll take care to provide them with wear.

 The whole joyful ordeal, including your four-legged pets, will be accompanied by great music, a cup of warm tea for the soul and a fashion show with part of the remaining clothes at the end of the event.

Entrance is free and with no financial transactions of any sort — only donating and taking; or only donating; or only taking — depending on everyone’s needs.
Because together we change the world for the better!

*SOHO Sofia is a coworking space with a cozy atmosphere, rich program of events and a community of like-minded professionals from the creative sector. Located in a green three-story building with a garden in the very heart of Sofia, its main mission is to inspire creativity and exchange between its inhabitants. Among the workplaces and event venues are intertwined an art gallery, ballet studio, occasionally thematic bazaars pop up, theatrical performances are staged, concerts are masterfully performed, and socially significant causes such this one are supported. http://soho.bg
**Skrito v Skrina is an online second hand clothes for children store, where you can sell or donate your children’s old clothes and renew their wardrobe, and the donated items will be passed on to disadvantaged parents. It is a place for people united in the idea that everything can be used by new owners with love and therefore continue its life.
https://www.skritovskrina.com

текст: Организаторите

Къде

SOHO

Къде се намира:

ул. Искър 4

Как да стигна:

Метро – метростанция Сердика, Трамвай- 20,22,12,18,4

С кола:

Синя зона за паркиране

Контакти:

https://www.facebook.com/sohosofia/

www.soho.bg/

 

Последна редакция: 29.09.2023 г.

юли - септ

Лятна ученическа занималня KoalaKids

По повод стартиране на образователната ни академия, ние от KoalaKids Academy имаме специални промоционални пакети за Вашите деца - за едно пълноценно, вълнуващо и не ...

По повод стартиране на образователната ни академия, ние от KoalaKids Academy имаме специални промоционални пакети за Вашите деца - за едно пълноценно, вълнуващо и незабравимо лято!

KoalaKids Academy

юли - септ

6-12г.

-

KoalaKids Academyюли - септ
6-12г.-

KoalaKids Academy

юли - септ 6-12г. -
KoalaKids Academyюли - септ
6-12г.-

Лятна ученическа занималня KoalaKids

Лятна ученическа занималня KoalaKids

По повод стартиране на образователната ни академия, ние от KoalaKids Academy имаме специални промоционални пакети за Вашите деца - за едно пълноценно, вълнуващо и незабравимо лято!

Спонсорирано
юли, авг

Летен курс „Готови за първи клас“

Безспорно тръгването на училище е изключително важен и емоционален момент за всяко дете и неговото семейство. Това е един нов етап от живота, който е основополагащ, ...

Безспорно тръгването на училище е изключително важен и емоционален момент за всяко дете и неговото семейство. Това е един нов етап от живота, който е основополагащ, както за бъдещето му представяне в училище, така за живота като цяло.Ние от KoalaKids Academy знаем това и по тази при ...

KoalaKids Academy

юли, авг

5-7г.

-

KoalaKids Academyюли, авг
5-7г.-

KoalaKids Academy

юли, авг 5-7г. -
KoalaKids Academyюли, авг
5-7г.-

Летен курс „Готови за първи клас“

Летен курс „Готови за първи клас“

Безспорно тръгването на училище е изключително важен и емоционален момент за всяко дете и неговото семейство. Това е един нов етап от живота, който е основополагащ, както за бъдещето му представяне в училище, така за живота като цяло.Ние от KoalaKids Academy знаем това и по тази ...

Спонсорирано
реклама
реклама