Контакти

Mail: office@plays.bg
Facebook: sofia.plays.bg

Деница Господинова
Tel: 08 99 88 44 31
Mail: deni@plays.bg

Цветелина Даскалова
Tel: 0888 48 65 13
Mail: tzvete@plays.bg

ЗА НАС

София играе – кои сме ние?
-    Ние познаваме родителите – НИЕ СМЕ РОДИТЕЛИТЕ – ние сме тези, които ходим на театър, на работилници, фермерски пазари, маратони, детски филми и фестивали, бебешки концерти, ние сме тези, които търсим пързалки, ресторанти с детски кътове, магазини с отношение към децата, спортни зали, места и събития.
-    Ние познаваме града – НИЕ СМЕ ГРАДЪТ – ние харесваме/не харесваме някое представление, ние се редим/не се редим пред училищата и детските градини, ние избираме/не избираме съботни ателиета, ние ходим/не ходим на неделни екскурзии

София играе – за кого?
-    За родителите, които обичат да търсят. За родителите, които обичат да играят. За родителите, които обичат.

София играе – какво правим?
-    Ние публикуваме информация за места и събития за деца в София, за да дадем на родителите ИЗБОР, СВОБОДА и ВРЕМЕ.

 София играе – защо го правим?
-    Да създадем/ да се превърнем в  родители, осъзнати и отговорни към детските бизнеси в града, които ПРИЕМАТ, НЕ ПРИЕМАТ или ПРОМЕНЯТ това, което се предлага на децата им, които търсят решения и възможности за отглеждането на децата си в града.

София играе – в какво вярваме?
-    Вярваме, че родителството е ВЪЗМОЖНОСТ – възможност да се учим от децата си, да се учим заради децата си.
-    Вярваме, че децата ни сами ще направят своите избори, но ние сме тези, които можем да им покажем многообразието на света.
-    Вярваме, че родителството е СЕГА.

София играе. Ще играем ли?