Абонирай се
информация според възрастта

реклама
 

до 27. 04 10+ г -
Сподели:

XVII НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА РИСУНКА –
ДИГИТАЛНА ЖИВОПИС И ГРАФИКА
„МОЯТА БЪЛГАРИЯ“

Конкурсът за рисунка - дигитална живопис и графика  „Моята България“ се организира от Младежки център - Добрич с подкрепата на Община град Добрич.

РЕГЛАМЕНТ

Целта на конкурса за рисунка - дигитална живопис и графика  „Моята България“ e децата и младите хора да покажат своя талант; да се създаде по-голям интерес към компютърното рисуване; да се стимулира творческия потенциал на децата и младите хора.

Право на участие в конкурса  имат всички деца и млади хора  на възраст от 10 до 29 години /навършени към 31 декември 2022 г./ в четири  възрастови групи:
    • І група       10 - 12 години; 
    • ІІ. група     13 - 15 години;
    • ІІІ група     16 - 18 години;
    • ІV група     19 - 29 години;
Всеки участник може да изпрати до 2 творби.
    
Творбите трябва да са създадени със свободна ръка с електронните инструменти за рисуване на подходящи  графични  редактори на компютъра например : Microsoft Paint, Corel Painter Classic, Corel DRAW, Adobe Illustrator, Photoshop,  Macromedia Free Hand, Wizard brush и др.

Всяка рисунка участваща в конкурса трябва да е представена на  хартиен носител –  формат  А3, без рамка и паспарту.

Творбите трябва да бъдат придружени от следната информация:
    • Заглавие на творбата;
    • Трите имена на автора;
    • Дата и година на раждане;
    • Точен адрес;
    • Учебно заведение (школа);
    • Адрес за кореспонденция - e-mail; телефон
    • Име на програмния продукт с който е създадена.

Изисквания към творбите:
    • Да са рисувани със свободна ръка с инструментите на графичните редактори.
    • Да не са  изработени върху готови картини.
    • Рисунката  да не е участвала в други конкурси.
    • Творбите да са авторски.

Награди - ще бъдат връчени предметни награди във всяка възрастова група. Компетентно жури  ще определи наградените участници в националния  конкурс.

Рисунките трябва да бъдат изпратени с пощенско клеймо най-късно до 27 април 2022 г., на адрес:
Младежки  център
за конкурса “Моята България”
пл. „Стария орех” №1, ПК 15
9300 гр. Добрич

Резултатите ще бъдат обявени на 05.05.2022 г. на сайта на Младежки център – Добрич - www.ycd.bg  и на фейсбук страницата на центъра.                  
                
Участвалите в конкурса творби остават във фонда и могат да  бъдат документирани и използвани за рекламни материали и други цели на Младежки център - Добрич, без да заплаща права и обезщетения.

С участието си в конкурса, кандидатите приемат личните им данни да бъдат обработвани и използвани единствено за целите и осъществяването на горепосочения конкурс, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и прилагането на Регламент /ЕС/2016/679 на Европейският парламент и на Съвета  от 27.04.2016г.


За допълнителна информация:        
тел: 058/60-26-91
0884 311 430 ; 0888 008 483
e-mail: mcd.konkurs@gmail.com

текст: Организаторите

Последна редакция: 14.03.2022 г.

реклама
реклама